Wydarzenia

STANDARDY CSR W ZARZĄDZANIU Jak odnaleźć się w gąszczu standardów i narzędzi?

17 listopada 2015 r. odbędzie się w Warszawie konferencja nt standardów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Dzisiaj trudno już wskazać obszar biznesu, który nie byłby znormalizowany i ustandaryzowany. Dotyczy to zarówn

Więcej

28 października 2015

KONFERENCJA: MARKETING A CSR. CZY POLSKI KONSUMENT JEST GOTOWY NA ODPOWIEDZIALNY BIZNES?

16 września 2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca postaw polskich konsumentów w zakresie odpowiedzialnego biznesu i doświadczeń firm wykorzystujących CSR w działaniach marketingowych. Współczesny marketing wymaga od firm większego otwarcia si

Więcej

27 sierpnia 2015

ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW STRATEGIE – NARZĘDZIA – DOBRE PRAKTYKI

23 kwietnia 2015 r. odbędzie się w Warszawie konferencja nt odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Będzie to kolejne wydarzenie w ramach cyklu Zrównoważony Rozwój w Praktyce. O łańcuchu dostaw i jego znaczeniu powiedziano już wiele. Firmy dawno już dostrzegły

Więcej

9 kwietnia 2015

Usługi

Podstawą naszej działalności jest głębokie przekonanie, że odpowiedzialność biznesu, to strategia zarządzania i rozwoju, która w perspektywie długoterminowej powinna przynosić wzrost wartości firmy z korzyścią dla otoczenia, w którym działa.

STRATEGIA CSR/CCI

Strategia jest najważniejszym elementem zarządzania CSR w organizacji – pozwala na spójne połączenie wszystkich obszarów firmy i efektywne planowanie, zarządzanie i ewaluację rezultatów CSR w oparciu o strategię biznesową firmy.

ANALIZY

Analiza polityk i dotychczasowych osiągnięć firmy w obszarze CSR na tle aktywności konkurencji i kluczowych tematów dla branży stanowi punkt wyjścia do opracowania strategicznego podejścia w zakresie CSR.

RAPORTY

Dobrze przygotowany i opracowany proces raportowania społecznego wspiera rozwój dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialnego biznesu i dostarcza firmie informacji zwrotnych od najważniejszych grup interesariuszy.

LBG

Model LBG to najpowszechniej dziś stosowany w świecie biznesu standard zarządzania, mierzenia i raportowania efektywności zaangażowania społecznego.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Posiadamy bogate doświadczenia w opracowywaniu i realizacji zamkniętych szkoleń i warsztatów w różnych obszarach odpowiedzialnego biznesu zarówno na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym dla różnych grup odbiorców od członków zarządów poprzez kadrę menedżerską po szeregowych pracowników.

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

Zaangażowanie interesariuszy jest istotnym elementem zarządzania odpowiedzialnym biznesem w organizacji, szczególnie z punktu widzenia zarządzania ryzykiem i reputacją firmy.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM WARTOŚCI

Zarządzanie łańcuchem wartości w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju staje się dla firm ważnym aspektem działalności.

BAROMETR CSR

BAROMETR CSR, czyli cykliczne badanie opinii konsumentów w obszarze odpowiedzialnego biznesu to nowa inicjatywa SGS i Domu Badawczego Maison.

ZARZĄDZANIE WPŁYWEM NA ŚRODOWISKO

Oferujemy bogaty pakiet usług dotyczących zarządzania środowiskowego na strategicznym poziomie, wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi oddziaływania na środowisko oraz oceny rzeczywistego oddziaływania na środowisko i strategii działań w tym obszarze.

AUDYTY ETYCZNE – ZARZĄDZANIE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Posiadając długoletnie doświadczenie na rynku polskim jak i za granicą oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania odpowiedzialnością społeczną w łańcuchu dostaw.

CERTYFIKACJA MSC I ASC

Certyfikacje MSC i ASC obejmują kompletny łańcuch dostaw „od łowiska do talerza”.

WDRAŻANIE I CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ANTYKORUPCYJNYCH

SGS na całym świecie wspiera przedsiębiorstwa sektora państwowego i prywatnego w tworzeniu, wdrażaniu oraz certyfikacji systemów przeciwdziałania korupcji.

Grupa SGS założona w 1878 roku z siedzibą w Genewie jest światowym liderem w dziedzinie kontroli, weryfikacji, badań i certyfikacji.

Oferujemy obecnie najbardziej kompleksowy zakres usług w obszarze odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w Polsce